เมฆมืดยังคงมีอยู่และต้องการความยืดหยุ่น

เมฆมืดยังคงมีอยู่และต้องการความยืดหยุ่น

แม้จะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดในส่วนของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายการคลัง การเงิน และนโยบายทางการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบของไวรัสในประเทศ จากการประเมินประจำปีล่าสุดของ IMF  หรือการปรึกษาหารือ Article IVเศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 2.6 ในปี 2564 และการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศและภูมิภาคตั้งแต่ต้นปีเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเส้นทาง ของการแพร่ระบาดและความสำคัญของความพยายามอย่างต่อเนื่อง

ในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสเพื่อการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งและคงทน

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจล่าสุดของประเทศไทยและโอกาสในการฟื้นตัว: การแพร่ระบาดทำให้กระแสการท่องเที่ยวหยุดกะทันหันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงอย่างมาก GDP ประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินในเอเชีย ภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของ GDP และ 20% ของการจ้างงาน 

ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งจากการหยุดเดินทางของนักท่องเที่ยว แรงงานทักษะต่ำและแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้หญิงและเยาวชน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างไม่สมส่วนจากโอกาสการจ้างงานที่ลดลงในภาคส่วนที่มีการสัมผัสกันสูงซึ่งแบกภาระหนักจากการเลิกจ้างในปี 2563 จนถึงขณะนี้ ภาคการเงินได้ รับมือกับโรคระบาดได้ดี แต่ความเครียดได้ก่อตัวขึ้นในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 รัฐบาลตอบโต้อย่างกล้าหาญเพื่อบรรเทาวิกฤต มาตรการควบคุมที่ทันท่วงทีและเข้มงวด

ที่ทางการนำมาใช้โดยประสบความสำเร็จในการลดอัตราการติดเชื้อในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี 2020 การกักกันที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับชุดนโยบายที่ทันท่วงทีและหลากหลาย—ประกอบด้วยมาตรการกระตุ้นทางการคลังคิดเป็นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของ GDP; การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 75 จุดสู่ระดับต่ำสุดตลอดกาลที่ร้อยละ 0.5 และมาตรการของภาคการเงินเพื่อประคับประคองการทำงานที่ราบรื่นของตลาดการเงินและช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 

ซึ่งช่วยจำกัดผลกระทบ การสนับสนุนด้านงบประมาณประกอบด้วยการใช้จ่ายด้านสุขภาพและการช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงครัวเรือนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการกู้ยืมเพิ่มเติมอีก 1 ล้านล้านบาท มาตรการเหล่านี้ได้ช่วยชีวิตและการดำรงชีวิต 

และส่วนหนึ่งสนับสนุนการฟื้นตัวในเบื้องต้นโดยการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและอนุญาตให้มีเส้นทางไปสู่การเปิดกิจกรรมใหม่อย่างปลอดภัยและค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.8 ของ GDP ในปี 2020 และอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.6 ของ GDP ในปี 2020 จากร้อยละ 41 ในปี 2019

credit : cobblercomputers.com
johnnystijena.com
rodsguidingservices.com
sciencefaircenterwater.com
socceratleticomadridstore.com
wessatong.com
onlinerxpricer.com
theproletariangardener.com
generic10cialisonline.com
flynnfarmsofkentucky.com